تجربه های یک مدیر مجتمع دارابی
 
هفت عادت معلمان :موفق معمولاْ موفق ترین معلم های جهان در بعضی خصلت ها شریکند. ویژگی هایی که هر معلمی می تواند با تمرکز روی هریک از آنها یک گام به موفقیت نزدیک شود. مثبت فکر می کنند مثبت اندیشی امتیازی بزرگ در زندگی شخصی و حرفه ای است. شما در زندگیتان مخصوصاْ در حرفه آموزگاری با پیچیدگی های زیادی روبه رو خواهید شد. مثبت اندیشی به شما کمک خواهد کرد به بهترین صورت بر این پیچیدگی ها فایق آیید. برای مثال روز اول مدرسه ممکن است متوجه اتفاقی در امور مدرسه شوید که ناراحت و ناراضی تان کند و وضعیت دلخواه شما نباشد اما یک معلم مثبت اندیش تلاش خواهد کرد در روز اول مدرسه ُ با مثبت اندیشی اش از پس این جور مشکلات و مسایل کاری برآمده و تاثیر منفی روی دانش آموزان خود نداشته باشد. بزرگ فکر می کنند یک معلم کارآمد باید توقعات بالایی از دانش آموزان خود داشته باشد تا سطح تلاش دانش آموزان را بالا ببرد. اگر از بچه ها تلاش و کوشش کمی را انتظار داشته باشید تلاش کمی را هم دریافت خواهید کرد. باید با این تفکر کار کنید که می دانید دانش آموزان تان می توانند به آن سطحی که شما می خواهید دست یابند ُ از راه دادن اعتماد به نفس به آ نها. البته نباید سطح توقع غیر واقعی داشته باشد در هر حال سطح انتظارات شما یکی از کلیدهایی است که به دانش آموزانتان در یاد گیری و پیشرفت ها کمک می کند. رفتارشان قابل پیش بینی است برای بوجود آوردن یک محیط آموزشی سازنده و مفید دانش آموزانتان باید بدانند هر روز چه انتظاری از شما دارند یعنی بتوانند کارهای شما را پیش بینی کنند پس شما نیاز دارید که هماهنگ عمل کنید این باعث به وجود آمون محیطی امن برای یادگیری دانش آموزانتان خواهد بود و آن ها بیشتر مستعد و موفق خواهند بود. انعطاف پذیری یکی از نگرانی های معلم بودن این است که همه چیز مدام در حال تغییر است گسیختگی و بی نظمی مسئله ای است که همیشه وجود دارند و روزهای خیلی کمی وجود دارد که عادی و معمولی می گذرد بنابراین داشتن طرز فکری انعطاف پذیر نه تنها برای پایین آوردن سطح استرس خودتان مهم است بلکه برای دانش آموزانتان که از شما انتظار دارند در هر موقعیتی بتوانند مسائل پیش آمده را بر عهده بگیرید و اوضاع را کنترل کنید نیز مهم است. عدالت را رعایت می کنند بیشتر دانش آموزان از جبهه گیری معلم به نفع فرد خاصی شکایت دارند در حالی که معلم ها این موضوع را رد می کنند و ادعا می کنند که با همه یکسان برخورد می کنند شاید هم حق با معلمان است اما گاهی وقت ها یک عمل کوچک مثل تقسیم ناعادلانه نگاه می تواند موجب بوجود آوردن این حس می شود. اهل نظر خواهی اند راز موفقیت در دانستن در دانستن نظرات دیگران است یک معلم می تواند برای سنجش کیفیت کار خودش هفته ای یک بار یا حداقل ماهی یکبار از بچه ها بخواهند حرف هایشان را در برگه ای بدون نام بنویسند حتی از آنها بخواهند نکته ای را بنویسند که موجب شده آن ها معلمشان را بیش از پیش دوست داشته باشند و یا حتی از دست او دلخور و ناراحت باشند. حس شوخ طبعی دارند حس شوخ طبعی به شما کمک می کند که معلمی موفق بشوید این خصلت شما می تواندوضعیت دلشوره آور کلاس را قبل از اینکه به بی نظمی منجر شود تسکین ببخشد همچنین این حس شوخ طبعی شما می تواند کلاس را برای دانش آموزانتان لذت بخش تر کند و ممکن است باعث ترغیب بچه ها به توجه بیشتر و فهمیدن درس شود و از همه مهمتر این حس به شما اجازه می دهد لذت بیشتری از زندگی تان ببرید. برگرفته از وبلاگ درس و مشق

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

تعریف پوشه کار
 
مجموعه ای از نمونه كارهای دانش آموزان كه در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند جمع آوری گشته ،
آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان
است و همچون آلبومی ، تصاویرِ گوناگون ودرمسیر رشدِ دانستن ، توانستن و بکاربستنِ دانش آموزان را ، درمراحل مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری ، به نمایش و قضاوت می گذارد.
 
ضرورت استفاده از پوشه کار
 
فرایندها و فراورده های یادگیری غیر شناختی دانش آموزان با روش های معمول ،قابل اندازه گیری نیستند.
بنابراین روش پوشه کار ،یکی از شیوه های قابل استفاده در این زمینه می باشد.پوشه کاربه دانش آموز
امكان می دهد تا شاهد رشد و پیشرفت خود باشد،فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز میدهد،به دانش آموز فرصت می دهد بین آموخته های قبلی و جدید خود ارتباط برقرار كند. و خود ارزشیابی را در دانش آموز تقویت نماید.ابزاری برای تعامل با همكلاسی ها، معلمان و والدین است. دانش آموز از طریق ارائه پوشه كار فرصت پیدا می كند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد. به معلم امكانمی دهد تا با مرور پوشه كار دانش آموز ، قابلیت های وی را به درستی شناسایی و برای آموزش وی، برنامه ریزی نموده و با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد او قضاوت كند به والدین امكان می دهد تا درجریان روند آموزش فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی درهدایت تحصیلی او داشته باشند. زمانی كه قرار است دانش آموز بخشی از كارهای خود را برای نگهداری درپوشه انتخاب كند، این عمل به وی فرصت تمرین برای تصمیم گیری های آگاهانه و قضاوت مسؤولانه میدهد.شادی انگیز است ،چراکه تهیه پوشه کار نیازمند فعالیت ذهنی و بدنی است .همین اقدام ،زمینه ی شادی ،نشاط و سرزنده بودن دانش آموزان را فراهم می گرداند .
 
اجزا و عناصر پوشه کار
 
مهمترین اجزاء و عناصر پوشه كار عبارتند از: 1- پوشه 2- جلد و مشخصات روی جلد 3- فهرست محتوی4برگ شرح حال 5- محتوی 6- نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز 7- نمون برگ ارزیابی معلم 8- نمون برگ ارزیابی والدین 9- نمون برگ پیشرفت 10 - نمون برگ ارزیابی مدیر11 همسال سنجی
 
 
چه کسانی ،معمولا از پوشه کار و نتایج ارزیابی آن استفاده می کنند ؟
 
-1 دانش آموز 2- معلم 3- دانش آموز _ معلم 4- دانش آموز – دانش آموز 5- دانش آموز – گروه 6- دانش آموز –والدین 7- دانش آموز – معلم – والدین 8- مدیر واحد آموزشی
 
مشخصات روی جلد هر پوشه کار
 
نام استان ، منطقه ، مدرسه ، سال تحصیلی و پایه تحصیلی نوشته شود .در شیرازه پوشه کار، نام خانوادگی ونام دانش آموز نوشته شود که این کارجهت نگهداری کل پوشه کارها ودسترسی سریع و آسان به آنها در قفسه مربوط،بسیار مهم می باشد . ضمنا در پایه اول علاوه بر اسم دانش آموز با عنایت به اینکه دانش آموز هنوز قادر به خواندن نیست بهتر است عکس او نیز در شیرازه پوشه کار الصاق گردد تا هنگام مشارکت ، با مشکلی رو ر بو نشود. یا طراحی یانقاشی توسط شاگردان تا با استفاده از رنگ امیزی هایی که بکار می برند باروحیات انان نیز اشنا شویم.
 
نمون برگ خود ارزیابی دانش آموز
 
زمانی که دانش آموز به پوشه کار خود مراجعه می نماید و یا نمونه کارهای خود را در پوشه قرار می دهد،یا با کنترل محتوای پوشه كار ، شواهد ضعیف خود را بهبود می بخشد آگاهانه یا نا آگاهانه به ارزیابی از کارخودمی پردازدوخود ارزیابی را ، که مهارت مهمی برای پیشرفت یادگیری است، فرا می گیرد .
 
نمون برگ ارزیابی والدین
 
از آنجا که ارتباط نزدیك، مداوم و مستمر دانش آموز با والدین فرصتی مغتنم به شمار می رود ؛ لذا بایسته است زمینه ای برای هماهنگی و همكاری آگاهانه بین دانش آموز ،معلم و والدین فراهم گردد.پوشه کاریکی از این زمینه هاست که به والدین امكان می دهد تا از روند آموزش و یادگیری فرزندشان مطلع شوند ،و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند.
 
 
فرم شرح حال
 
اين فرم خصوصي است   و بايد در پوشه كارمعلمجهت شناخت هرچه بيشتر دانش آموزان و اولياء آنان درنظر گرفته شده است.
اين فرم در 2 نمونه طراحي شده است . همكار مختار به انتخاب يكي از موارد مي باشد.
الف -يك نمونه آن كلي است و تعداد كاغذهاي كمتري جهت ثبت و نگهداري آن مورد نياز است توصيه مي گردد.
ب-نمونه دوم آن انفرادي بوده است كه براي هر دانش آموز جداگانه بايد پر گردد
 
فرم واقعه نگاري
 
در صورت وقوع واقعه يا رخدادي خاص كه در قضاوت نهايي شما از دانش آموز مورد نظر تاثير گذار
پوشه كار معلم خواهد بود مي توانيد فرم مربوطه را كامل كرده وبه جهت خصوصي بودن در
نگهداري خواهد شد
 
فرم كودك در منزل
 
فقط براي مديريت ونظارت دقيق تر والدين بر عملكرد دانش آموزان در منزل بوده و استفاده از آن اختيار ميباشد.ونيازي براي قرار دان آن در پوشه كار نيست.
 
فرم فهرست محتوا
 
اين فرم در آغاز سال براي هر كتاب در پوشه كار دانش آموزان يك برگ تهيه مي گردد و براي هر كتاب
جداگانه ،قرار داده مي شود. تمامي عملكرد ها و فعاليت هاي دانش اموز كه فرايندي در طي سال انجام
گرفته و نياز به ثبت و ورود به پوشه كار دارد ابتدا بايد در اين فرم ثبت سپس وارد پوشه كار گردد. اما
بعضي از آثار را كه دانش آموزبا عمل و رفتارخود انجام داده است ولي نيازي نمي بينيد كه در داخل پوشه كار قرارگيرد و يا حجيم است ويا مفهوم درسي را از طريق نمايش انتقال داده است (آزمون عملكردي شبيه سازي شده)را در صورت مهم بودن و صلاحديد شما مي توان در فهرست محتوا ثبت و آثار مربوطه را به دانش آموزبرگرداند .
اين فرم را در صورت صلاح ديد به كمك دانش آموزان نيز مي توان پر كرد ولي ارزيابي اين فرم فقط توسط معلم مربوطه انجام خواهد گرفت.
اين فرم منبعي ارزشمند از عملكرد هاي دانش آموزان براي قضاوت در باره عملكرد دانش آموزان در طول سال تحصيلي و تلفيق ان با نتايج دفتر فرايند هاي كلاسي و صدور ك ارنامه پاياني براي دانش آموزان است.
 
طريقه پركردن
 
منظور از نمونه كار يا سند:
 
موضوع فعاليت و يا آزمون مورد نظر مي باشد .مانند تقسيم – تفريق – مساحت – كسر و يا املا- انشاء- و هرموضوعي كه شما مد نظر داشته ايد تا دانش آموزان را در آن باره ارزشيابي نماييد.
 
منظور از نوع ابزار :
وسايل انجام كار:سنگ . كاغذ و قيچي.....ابزارهاي 20 گانه ارزشيابي مي باشد
ابزارهاي 20 گانه شامل آزمون هاي عملكردي (كتبي – شناسايي – شبيه سازي و نمونه كار( ابزارهاي
سنجش مشاهده اي ( چك ليست – مقياس هاي درجه بندي – واقعه نگاري)آزمون هاي مداد كاغذي –پروژه –انواع تكاليف درسي و...
 
-منظور از ملاك ها
 
اهداف و انتظارات شما براي رعايت آن توسط دانش آموزان است . همانند رعايت درست نويسي –روي خط نويسي –علائم نگارشي – وزيبا نويسي و..است.
 
نمون برگ ارزيابي معلم از پوشه كار و عملكرد دانش آموزان
 
شکل اجرایی این نمون برگ در جهت کم کردن حجم کاری همکاران محترم تغییر پیداکرد.بدین
صورت که گزارشات ماهانه که در جدول شماره 6 دفتر فرایند های کلاسی ثبت می گردد مبنای بسیار
خوبی برای ارائه گزارش کتبی به اولیاء می باشد که در یکم تا 15 آذر ماه به صورت جداگانه و دوستون
در کنار هم عملکرد هر دانش آموز به اولیاء گزارش داده می شود.
به صورت كتبي به اولياء جهت قرار گرفتن در روند پيشرفت فرايندي دانش اموزان قرار در هر نوبت يك بار را درنظام نمره اي دارد)) كارنامه مستمر داده خواهد شد.((در واقع مي توان فرض كرد همان نقش
درهر نوبت پر گردد و به اطلاع اوليا رسانده شود امابا توجه به حجم كاري دوبار از آنجا كه اين فرم بايد
معلمان و رسيدگي به مساله مهم افزايش كيفيت يادگيري دانش آموزان و فعاليت هاي درون كلاسي ،
ب فقط يك بار به اولياء ارائه گردد ولي بار دوم در هر نوبت، وضعيت كت ا صلاح را برآن ديديم اين فرم در هر نوبت وضعیت دانش آموزان رامیتوان به صورت شفاهی به در جلسات به اولياء گزارش داد.
نمون برگ پيشرفت تحصيلي
 
اين فرم تخصصي ترين فرم معلم است كه كامل كردن اين فرم نياز به دقت همكاران دارد چون توصيف كامل عملكرد يك ساله را در بر مي گيرد
 
نكته : نيازي به نوشتن ريز مطالب نيست بلكه جمع بندي نهايي همكاران در خصوص دانش آموز مورد نظرجهت شناخت معلم سال بعد و يا مسولين مدرسه .و ... مدنظر مي باشد.
 
براي نمونه :
درس قرآ ن: در خواندن سوره ها دقت عمل دارد –از مشاركت مطلوبي در گروه برخوردار است-در جمع آوري مطالب در باره مفاهيم قرآني تلاش قابل قبولي دارد
 
درس بخواني:متن دروس را شمرده شمرده مي خواند-درنوشتن نياز به دقت بيشتري دارد-در پروراندن مفاهيم
انشاء مهارت لازم را بدست آورده است. تمرينات كتاب بنويسيم را بادقت وخط زيبا انجام مي دهد و...
رياضی: عموما در درك مفاهيم رياضي عملكرد خوبي داشته است –تمرينات را با دقت انجام مي دهد –والدين تعامل خوبي با دانش آموز دارند-دانش آموز نيازمند توجه بيشتر معلم است-و...
 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

 

امروز  در جمع چند تا از همکاران نشسته بودیم در مورد راهکارهای تربیتی بحث میکردیم تا

اینکه یکی از همکاران خاطرهای بیان کرد .ایشان تعریف میکردن در اوایل کارم در یکی از

مدارس ابتدایی کار میکردم .در این مدرسه دانش آموزان مشکلات تربیتی زیادی داشتن

.مخصوصا فقر اقتصادی واز همه مهمتر فقر فرهنگی .بیشتر معلمان از وضعیت بچه ها

گله داشتن و ابراز نگرانی میکردن.ولی در میان آنها فرد منحصر به فرد ودلسوزی بود

وقتی دانش آموزی به مدرسه می آمد ومدیر مدرسه از وضعیت ظاهری او از جمله

ناخنهاب بلند یا پشت دستهای کرخت دانش آموزان بر اثر سرما و...ایراد میگرفت

این معلم دلسوز به جای دعوا با شاگرد ناخنهای اورا میگرفت .در سرمای زمستان

آب گرم میکرد پشت دست دانش آموزان را می شست .و کرمهای مرطوب کنند

پشت دستهای دانش آموزان که بر اثر سرما شکاف بر داشته بود میکشید.واگر

دانش آموز پسری با موی بلند به مدرسه می آمد به جای دعوا وبر خورد تند  سر

اورا شسته وموی اورا اصلاح میکرد.این معلم واقعا معلم با زبان بی زبانی به

همه یاد می داد.به جای بحث بی جا وبرخورد تند بیایید راهکار عملی را به  شاگردان

آموزش دهیم.یعنی تربیت رادر عمل آموزش دهیم .یا به قولی:

((به عمل کار براید          به سخن گفتن نیست))

من به شوخی گفتم بعید میدونم چنین فردی زمین بتونه سنگینی روحش تحمل

کنه.همکار م گفت :درسته روحش شاد او کسی جز معلم شهید اسماعیل  کاردان

نیست.امیدوارم  همه ما سنگر دارن علم وتربیت همیشه این افراد مخلص را الگوی

خود قرار دهیم.چون دانش آموزان امانتهایی هستند در اثر تربیت صحیح شخصیت

آنها به عرش میرسد.وبراثر تربیت ناصحیح عواقب بدی در شخصیت فردی آنها ایجاد

خواهد شد.((منبع:دست نوشته های یک معلم ریاضی ))

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

هشتاد توصیه بسیار مهم به معلمین عزیز :

توصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش
1- با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.
2- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.
3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا

زیادی وقت مواجه نشویم.
4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.
5- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم
.
6- به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.
7- با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشّاشی داشته باشیم.
8- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.
9- تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم.
10- سعه ی صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.
11- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.
12- به هنگام تدریس؛ آرامش خود را حفظ کنیم.
13- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم.
14- اشتباهات خود را توجیه نکنیم.
15- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.
16- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.
17- پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.
18- رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.
19- از تعصب بیجا بپرهیزیم.
20- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.
21- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.
22- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.
23- در تدریس ذوق و سلیقه به کار ببریم.
24- آرام و شمرده تدریس کنیم.
25- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق.
26- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.
27- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم.
28- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.
29- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.
30- به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.
31- با دانش آموزان همدردی کنیم
.
32- از تشویق به موقع غافل نشویم.
33- سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم.
34- کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم

 و به آنها مسئولیت بدهیم.
35- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.
36- به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.
37- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.
38- پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح

 معلومات دانش آموزان بدست آوریم.
39- بیش از اندازه در کار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهیم.
40- به کار خویش ایمان داشته باشیم.
41- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش دانش آموزان

 سبک نکنیم.
42- مقررات خشک و افراطی را زا کلاس دور کنیم.
43- نسبت به فعالیت دانش آموزان بی تفاوت و بی توجه نباشیم.
44- در تدریس از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.
45- بر موضوعات درسی ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.
46- در افزایش آگاهیها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.
47- به سؤالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.
48- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.
49- برنامه ریزی درسی داشته باشیم.
50- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم.
51- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم.
52- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم.
53- به هنگام تدریس مطالب ، تنوع را فراموش نکنیم.
54- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم.
55- در هر درس مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.
56- سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.
57- دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنیم.
58- در صورتی که احساس خستگی در چهره دانش آموزان مشاهده کردیم

، از ادامه تدریس خودداری کنیم.
59- سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم.
60- موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.
61- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.
62- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن درس نگاه نکنیم.
63- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.
64- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.
65- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.
66- در هنگام تدریس ، در یک مکان ثابت توقف نکنیم.
67- دقت کنیم تمرینها یا مسائل ( تکالیف) در حد توان

دانش آموزان باشد.
68- در هنگام تدریس از وسائل و امکانات آموزشی موجود

 حداکثر بهره را ببریم.
69- در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.
70- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از دانش آموزان

نیز بخواهیم.
71- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی ،

 سادگی است .
72- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای

 دانش آموزان باشیم.
73- نتایج ازمونها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.
74- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.
75- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم
.
76- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.
77- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب کنیم.
78- فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم.
79- از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ،

هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.
80- تجارب تازه خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و به یاد داشته باشیم

 که معلم هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط و موقعیتهای مناسب آموزشی

، خود کمتر تدریس می کند ، ولی دانش آموزان بیشتر یاد می گیرند.

 

  

 

 

 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]
بسمه تعالی
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دکتر عالمیان مؤلف ریاضی ششم و همکارانشان در گروه آموزش ریاضی ، و همچنین تشکر ویژه ازهمکاران شاغل در مدارس ابتدایی ، که با حوصله و درایتی که به خرج دادند و در کلاس های ضمن خدمت حضور یافته و ما را در ارائه ی نکات مهم و روش تدریس ریاضی پایه های دوم و ششم یاری نمودند.
با توجه به بررسی بعمل آمده ازکتاب ریاضی ششم توسط این جانب محمد اوصالی مدرس دوره ی ریاضی دوم و ششم ابتدایی از منطقه زنجانرود استان زنجان و خانم سمیه اوصالی آموزگار مربوطه ی پایه ی ششم در یکی از مدارس منطقه زنجانرود ، یک سری محاسن و معایب و همچنین اشکالات چاپی و تایپی ریاضی ششم استخراج شده ، به شرح زیر می باشد .
محاسن و معایب پایه ی ششم و ریاضی ششم :
- علاوه بر قشر فرهنگی، نظام 6-3- 3 از طرف والدین و مردم عادی ، کارشناسان، برنامه ریزان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و ایده ها و نظرات مخالف و موافق خود را اظهار می دارند .
- حال این نظرات و انتقادات تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است ، چرا باید در مدت زمان کوتاهی و بدون در نظر گرفتن پیامد های آن انبوه طرحها ارائه گردند . از جمله طرح 6-3-3 ، طرح کرامت ، انس با قرآن ،طرح سبا ، طرح شنا ، طرح طناب زنی ، طرح خلاقیت ، جابر بن حیان ، طرح توصیفی و بسیاری از طرحهای دیگر .
- چون بحث ما در خصوص طرح 6-3-3 و کلاس ششم ابتدایی است ، بنابر این به پاره ای از مزایا و معایب آن می پردازیم، امید است که مفید واقع گردد .
مزایای 6-3-3 و یاپه ششم
- تکمیل و عملی شدن مهارتهای زندگی در پایه ششم ابتدایی با توجه به در نظر گرفتن ماده درسی مهارتهای زندگی در آن پایه .
- ارشد بودن دانش آموزان پایه ششم در مدرسه حفظ می شود .
- اختصاص دروس تفکر و پژوهش و کار و فناوری دربرنامه درسی پایه ششم که لازمه زندگی امروزی و نظام آموزش و پرورش امروز است با توجه به این که هوشمند سازی مدارس سطح کشوردر حال اجراء است مفید است .
- ارتقای جایگاه معلمان به طوری که تعدادقابل توجهی از معلمان ابتدایی علاقه زیادی به تدریس در سطوح بالاتر مثل کلاس ششم را دارند .
- بالا رفتن سن دانش آموزان برای ورود به مقطع بالاتر و از بین رفتن خلاء بین پنجم ابتدایی و اول راهنمایی .
- افت تحصیلی تا حدودی کم می شود و استرس و اضطراب دانش آموزان کم می شود وبرای رفتن به مقطع متوسطه ابتدایی ،
آمادگی بیشتری پیدا می کنند .
معایب ومشکلات طرح:
- - تفاوت زیاد سنی دانش آموزان ابتدایی مخصوصاً در مناطق روستایی و عشایری که معمولاً دانش آموزان در کلاس های چند پایه و مختلط (پسر و دختر ) هستند ، مشکل بیشتر نمایان می شود.
- کمبود معلم و امکانات کافی و برنامه ریزی شده در مدارس ابتدایی
2- - وجود معضل هم زیستی کودکان سال اول ابتدایی با پایه ی ششم ابتدایی .
3- - نبود برنامه های مدون و کارشناسی شده برای مردودی های پایه ی اول راهنمایی سال جاری
4- - عدم توانایی آموزگاران و دبیران برای آموزش تعداد متنوع کتاب های درسی با مفاهیم متنوع در صورتی که با یک کلاس و یک معلم تدریس شود.
- اختلاف سنی ، جسمی و روحی و روانی زیاد بین پایه های ابتدایی ، پایه اول تا پایه ششم
7- - آموزش و پرورش در کوتاه مدت امکان تامین و آموزش معلمان به ویژه برای پایه ی ششم را ندارد.
- از اندازه ی میز و صندلی و فضا و...... ودیگر ملزومات که بگذریم ، شصت هزار کلاس ششم ابتدایی درمدارس نیاز است . ضمناً 600000معلم (دوره دیده ی ضمن خدمت کتب جدید) نیاز است.
- امّا همان طور که می دانیم ریاضی ششم ، پل ارتباطی بین نظام آموزشی قدیم و جدید است . ولی مطالب آن مرور آموخته های قبلی دانش آموزان است و آن ها را بیشتر به چالش می اندازد و هدف از آن تکمیل ، تثبیت و تعمیق یادگیری است .
- در کلاس پنجم مطالب بیشتر به صورت کلامی بود ولی در پایه ی ششم با انواع شکل و ابزارهای دیگر به مفهموم عدد پی می برند.
- ضرب اعدادمخلوط و اعشاری به صورت مساحتی را دانش آموزان به خوبی درک می کنند.و خیلی جالب است.
- جمع و تفریق اعداد از راست و چپ ، هر دو آموزش داده می شود و جمع و تفریق از چپ به محاسبات ذهنی دانش آموزان نزدیکتر است و زودتر به جواب می رسند و در زندگی روزمره و محاسبات ریاضی ، بیشتر با این روش حساب می کنند.
- در معانی کسر ها = جزء به کل : بصورت ناحیه ، طول و مجموعه ، به خوبی درک می کنند ولی در مساحت یعنی جزئی از کل به عنوان کسر مشکل دارند.
- با توجه به بودجه بندی کتاب که هر فصل باید در سه هفته ی آموزشی ارائه شود ولی با حجم مطالب عملاً ممکن نیست .
- اکثر مدارس مناطق محروم به صورت چند پایه است و با این حجم مطالب روزانه فقط یک صفحه آموزش داده می شود و بعید به نظر می رسد که تا پایان سالتحصیلی ریاضی ششم به اتمام برسد.
اکثر همکاران با دید مثبت در کلاس های ضمن خدمت شرکت کردند و ما را در اجرای این برنامه و تدریس آن یاری نمودند که جای تقدیر و تشکر دارد. و ان شاءالله با دید مثبت نیز به تدریس این کتاب و پایه ششم می پردازند.
اشتباهات چاپی یا تایپی مطالب ریاضی ششم از نظر ما :
- کار در کلاس 4 ص 7 ، 18 باید 18 باشد.
ـــــ ـــــــ
23 27

- تمرین 7 ص 9 سه کسر بنویسید که بین 1 و 1 باشد .
ــــ ـــــ
2 3
که دانش آموزان با مشکل برخورد می کنند. و کسرهای مساوی آن ها را می نویسند و می گویند که امکان ندارد .


- فعالیت 2 ص 16 ضرب به صورت مساحتی که روش خیلی خوبی برای تفهیم مطلب است یکی از عددهای 1+ 1 + 1 اضافی است. چون در ضرب مساحتی دو تا عدد 1 وجود دارد.


- در ادامه فعالیت ص 18 صورت و مخرج کسر عامل دوم تقسیم باید جابجا شود . 7 × 3 5 × 3
ــــــــــــــــ باید ــــــــــــــــــ باشد.
5 × 3 7 × 3


- تمرین 2 ص 19 در صورت و مخرج کسر به جای 3 1
ـــــــ باید ــــــ نوشته شود.
3 3

- کار در کلاس 2 ص 23 به جای عدد 1 / 4 با ید عدد 4 / 1 نوشته شود. تا عدد ساده شود.

- فعالیت 1 ص 24 شکل اولی سمت راست باید اصلاح شود یا قسمت های کوچک تر کشیده شود . تا با توجه به واحدکسر و عدد اعشاری نوشته شود.

- فعالیت 1 ص 26 در محور اعداد آخری اعداد محور باید به صورت ـــــــــــــــــــــــ2/0ـــــــ1/0 ـــــــ 0 ، نوشته شود.

- حل مسئله 1 قسمت الف ص 30 ، = 100 ÷ 138 باید به صورت اعشاری نوشته شود. = 100 ÷ 13/8 نوشته شود.چون تمام اعداد در این صفحه اعشاری هستند.

- مرور فصل 3 و 4 ص 60 در ابتدای جمله ها باید کلمه ی معنی نوشته شود.
- کار در کلاس 2 ص 64

13 13 1 5
ـــــ باید ــــ و ــــ باید ـــ نوشته شود . تا صورت آن ، عدد یک رقمی بیاید.
7 17 7 7

- فعالیت 3 ص 66 توضیح آبی رنگ که نوشته شده 400 بهتر از 300 به مقدار واقعی نزدیک تر است ، باید به جای بهتر کلمه ی بیشتر نوشته شود

- مرور فصل 2 ص 80 با تقریب کمتر از 000 یعنی : منظور از 000 یعنی چه ؟ پرسش از نظر دانش آموزان گنگ است.

- کار در کلاس 1 ص 83 نام پاره خط ها بهتر است داخل ( ) نوشته شود. مثلاً پاره خط م س داخل پرانتز باشد .( م س )

- فعالیت 2 ص 84 به جای عدد های طبیعی کلمه عدد های صحیح نوشته شود.

- در اکثر تمرینات جای خالی یا مناسب برای نوشتن جواب تمرینات گذاشته نشده است . مثلاً تمرین های 1 ، 2 ، 3 ص 85

- فعالیت 1 ص 86 به جای کلمه پر کنید ، با اعداد مناسب کامل کنید نوشته شود.


- فعالیت 2 ص 87 به جای 50 کیلو گرم آبی 5 و به جای 30 کیلو گرم زرد عدد 3 نوشته شود. و در جمله ی او چند کیلوگرم رنگ آبی می تواند تهیه کند. به جای می تواند کلمه ی باید نوشته شود.

- در تمرینات 5- 6- 7- ص 89 برای رسم جدول تناسب و نوشتن پاسخ تمرین ها جایی گذاشته نشده است؟
- کار در کلاس 8 ص 89 ساعت 25: 3 باید 15 : 3 باشد ، چون با 25 نمی شود اعداد اعشاری نوشت و با 15 ، 3/25 به دست می آید چون ساعت 3:15 ، ساعت سه و یک چهارم ساعت می شود.

- حل مسئله ی 2 ص 90 روز گذشته 35/18 کیلوگرم ؟..... کلمه ی نخ جا افتاده است.

- زیر مسئله ی 2 ص 91 ، با انجام مراحل این عملیات مرحله های حاصل را پیدا کنید . کلمه ی مرحله های باید حذف شود.

- فعالیت 1 ص 92 ، آیا در جدول ؟ .... اندازه ی ضلع های یک شکل ، باید جدول تناسب نوشته شود.

- فعالیت 2 ص 92 ، نسبت ضلع به محیط را بصورت کسر زیر هر ستون بنویسید. به جای کلمه ی محیط باید کلمه ی مساحت نوشته شود.

- فعالیت 3 ص 92 در جدول تناسب 3 به 9 از تمرین قبلی افتاده و باید حذف شود.
5 3
3 9
- کار در کلاس 2 ص 98 ، طبق صورت تمرین ابتدا باید پاسخ دستمزد کارگر نوشته شود و بعد کارمند ، که جای کسر ها باید عوض شود.

- کار در کلاس 4 ص 98 ، به جای عدد 201 ، باید عدد 200 نوشته شود . تا %45 عدد به دست بیاید.

- کار در کلاس ص 103 ، در جدول اولی ابتدا باید چوب خط بیندازند و بعد عدد مربوطه نوشته شود. در ضمن در رسم چوب خط ها آموزش داده شود که به صورت مورّب کشیده شده و اول دسته های 5 تایی رسم شود.

زرد بنفش قرمز قهوه ای رنگ
11 ////
/ //// 2 // 4 //// 8 ////
/// تعداد

- فعالیت ص 104 در رسم نمودار ها باید اعداد به ترتیب و ردیفی باشد ، منظور بصورت زوج نوشته نشود ، چون مثلاً رنگ زرد در جدول جواد 11 تا و جدول محمد 13 تاست .
- فعالیت 1 ص 107 ، شکل آدمک باید کامل کشیده شود .

- حل مسئله ی 1 ص 110 ، به جای جمله ی ( در این مزرعه چند مرغ است و چند گاو ؟ باید به صورت جمله ی کامل و به صورت ، در این مزرعه چند مرغ و چند گاو است ؟ یا وجود دارد ؟ نوشته شود. همچنین در جدول زیر تعداد گاو به جای عدد 1 عدد 10 نوشته شود.

- حل مسئله ی 1 ص 111 ، جدول حاصل باید به جای 12 عدد 8 نوشته شود. 12 = 7 - ( 5 × 3 )

- تمرین 3 ص 125 در مساحت مستطیل به جای عدد 3 میلی متر در طول عدد 30 میلیمتر نوشته شود .

- تمرین 4 ص 129 به جای عدد 47 ، عدد 74 نوشته شود و یا شکل عوض شود ، چون عرض مستطیل صورتی 9 و سیاه 8 است . در حالیکه با توجه به شکل طول 8 نصف 9 دیده می شود.

- تمرین 2 ص 135 ، حجم شکل ها در شکل اولی واحد عدد 7/1 نوشته نشده و باید 7/1 سانتی متر نوشته شود. و در شکل دومی به جای عدد 2 میلیمتر عدد 20 میلیمتر نوشته شود.

- تمرین 5 ص 139 ، اندازه ی طول مکعب از عدد 6 به 9 تغییر یابد چون 9= 3+6 می شود در حالیکه باید 12 بیاید .
12 = 3+9 درست است.

- کار در کلاس 2 ص 143 اعداد مختصات اگر اعداد صحیح باشد بهتر است و به صورت اعشاری نوشته نشود. ودر مختصات مربوط به متوازی الاضلاع [4/25 ] آخری باید [ 5/25 ] باشد .تا شکل به دست آمده متوازی الاضلاع باشد.

- تمرین 1 و 2 ص 145 ، جدول مختصات باید یک ردیف در بالا اضافه شود تا شکل به دست آمده در بیرون از جدول رسم نشود. و یا این که اعداد آن کوچک تر نوشته شود.

- فعالیت 1 ص 148 ، شکل ها حول نقطه به اندازه ی 180 درجه است و تمرینی با عنوان دوران به اندازه ی 90 درجه نیست. بهتر بود که این تمرین حذف نمی شد.

- تمرین 2 ص 149 ، با توجه به اعداد مختصات داده شده باید جدول آن نیز اصلاح شود.

- حل مسئله ی 6 ص 151 به جای عدد 18 می شد 14 نوشت. چون شکلی که محیط آن 18 سانتی باشد رسم نمی شود و اگر رسم شود به صورت گسسته می شود.

- حل مسئله ی 8 ص 151 محیط مربع شماره 2 = 24 است یا اینکه محیط شماره ی 1 = 16 است.

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

برنامه ریزی سالانه بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی 92- 1391گستره زمانی : اول مهر تا پایان اردیبهشت

منظور از هفته در این برنامه ، دو جلسه متوالی است نه از شنبه تا چهارشنبه

تذکر :1 - با توجه به حجم زیاد کتاب درسی ( 88 صفحه ) و تعداد ساعات محدود اختصاص یافته به آن در طول هفته ( 2 ساعت )، تعطیلات رسمی ، اتفاقی و ارزشیابی های کتبی ، از طریق ساعات اختصاص یافته به دروس دیگر از جمله هدیه های آسمانی جبران شود . 2- چنان چه درس 8 در ساعت هنر و به صورت تفلیقی با این درس کار شود مشکل محدودیت زمان برطرف خواهد شد .

نوبت اول

ماه

هفته

درس

موضوع

شماره صفحه

وسایل مورد نیاز

 

مهر

اول

1

معارفه - زنگ علوم

8 و 9

تعدادی بادکنک

دوم

2

سرگذشت دفتر من

 ( علم و زندگی – کاغذ ، طبیعی یا مصنوعی )

10 تا 13

مواد موجود در محیط زندگی ، اعم از طبیعی و مصنوعی – چیزهایی که ماده اولیه آن ها کاغذ است

سوم

2

از درخت تا کاغذ

14 تا 16

بشر، آب ، پتاسیم پرمنگنات ،سرکه ، اب اکسیژنه ،مقداری کاغذ رنگی ، وایتکس

چهارم

2

چه نوع کاغذی می خواهید ؟ - کاغذ را دور نریزید

17 تا 19

کلر ، آب ژاول -کاغذ های باطله موجود در خانه و مدرسه

 

 

 

 

آبان

اول

3

کارخانه کاغذ سازی

آهن در کارخانه، سب یا سنگین ، سخت یا نرم؟

20 تا 24

لیوان ، چوب پنبه ، آب ، ترازو و قطعات هم اندازه آهنی ، چوبی و پلاستیکی

 

 

دوم

 

3

 

فلز ها - اسیدها

25 تا 27

وسایل مختلف فلزی از جنس آهن ، مس ، سرب ، الومنیم و ... تصاویر ی از موارد کاربرد آن ها- لیمو ترش ، پرتقال ، کیوی ، سرکه ی ترشی ، محلول جوهر نمک ، کاغذ پی اچ ، لیوان ، آب ، جوهر نمک سه قطعه سنگ مرمر

سوم

4

سفر به اعماق زمین  ( امواج لرزه ای )

28 تا 31

تلفن همراه ، میزآهنی ، پلاستیکی ، چوبی و چند قطعه چوب خشک و مرطوب

چهارم

4

لایه های درونی زمین

32 تا 35

بادکنک ، نخ کاموا ، خاک رس ، چسب آکواریوم ، ماسه ریز ، توپ پینگ پنگ ، براده ی آهن و چسب و پارافین ژله ای

 

 

 

آذر

اول

5

زمین پویا  زمین لرزه چگونه به وجود می آید ؟

36 تا 39

مدل های ساخته شده کره و لایه های مختلف آن ،چند قطعه چوب خشک

دوم

5

گسل های قدیمی و نقش آن ها در بروز مجدد

 زمین لرزه – ساختمان یک کوه آتشفشان

40 و 41

تصاویری از گسل ها – تصاویر مربوط به فعالیت ها و نحوه کمک رسانی مردم بعد از وقوع زمین لرزه -  خاک رس – دی کرومات آمونیم

سوم

5

مواد آتشفشانی وانواع آتش فشان – آتش فشان های ایران – کاربرد مواد آتش فشانی

41 تا 43

تصاویری از کوه های آتش فشان در ایران– تصاویری از زندگی مردم در مناطقی که آتش فشان فعال دارند

چهارم

6

ورزش و نیروی 1 اثر نیرو ( تا آخر علم و زندگی )

44 تا 48

طناب ، راکت و توپ( توپ فوتبال ، والیبال ، هندبال و ... ) کیف دانش آموز و

 

 

 

 

 

دی

اول

6

نیرو ناشی از اثر متقابل بین دو جسم است

48 تا 51

یک دستگاه اتومبیل یا موتوسیکلت یا دوچرخه- طناب محکم

دوم

7

 

ورزش و نیرو 2 ( نیروهای غیر تماسی )

52 تا 56

درختان حیاط مدرسه - ترازو و چند مورد از اشیاء برای وزن کردن - توپ فوتبال ، افلاک نما - آهن ربا ، چند مداد کاملا صاف یا ارابه ی مخصوص حمل آهن ربا –میله های پلاستیکی ، نخ ، شانه پلاستیکی و خرده های کاغذ

سوم

7

اصطکاک

57 تا 59

  تخته صاف ، چند جلد کتاب ، باتری قلمی ، یک تکه موکت- یک جلد کتاب بزرگ و چند جلد کتاب کوچک، تعدادی مداد استوانه ای ، نیرو سنج یا کش

چهارم

7

نیروی مقاومت هوا – پرواز

60 و 61

حداقل دو تا بادکنک ، نخ ، چوب ، کاغذ معمولی - هواپیمای پلاستیکی  ، یک پرنده مثل مرغ یا کبوتر ، مقداری کاغذ برای ساختن هواپیما در کلاس

نوبت دوم

 

 

 

بهمن

اول

8

می خواهم بسازم

62 و 63

اسباب بازی ها ، کش ، چرخ ماشین اسباب بازی ، قوطی نوشابه ، آرمیچر، سشوار و یا هر وسیله دیگری که موتور الکتریکی دارد  و ...

دوم

9

سفر انرژی  (انرژی در چه موادی ذخیره می شود ؟)

64 تا 67

فرفره کاغذی ، منبع گرما مداد و لیوان  ، توپ طبل پلاستیکی و چند دانه برنج یا گندم یا ...

سوم

9

انرژی ذخیره می شود - انرژی دائما تغییر می کند –

67 تا 69

یک ظرف برای آب ، چند قطعه سنگ ، توپ فوتبال یا والیبال یا... ، اسباب بازی کوکی - پنکه ، سشوار ، اسباب بازی های کوکی و ساده ، فرغون و ...

چهارم

9

اندازه گیری انرژی- در صورت لزوم مرور و ارزشیابی کتبی از فصول 6 و8 و9

69

چند بسته مواد غذایی مختلف که میزان انرژی زایی آن ها مشخص شده باشد

 

 

 

اسفند

اول

10

خیلی کوچک ، خیلی بزرگ

70 تا73

میکروسکوپ ، نمونه های مختلف از بدن موجودات زنده – آب مانده(گندیده) - مقداری مخمر  

دوم

10

میکروسکوپ های امروزی – مشاهده سلول های گیاهی و جانوری ( در صورت نیاز بررسی فعالیت های صفحه 73 )

74 و 75

ذره بین ، میکروسکوپ ، برگ تازه گیاه ، سلول های سطحی داخل دهان

سوم

11

شگفتی های برگ

76 و 78

یک نمونه گیاه ( بخصوص برگ گیاه)- قاشق ، قطره چکان ، نشاسته و محلول ید،الکل،بشر کوچک و بزرگ، آب، چراغ الکلی –  بشقاب

چهارم

11

مقایسه انواع دانه ها از نظر مواد غذایی موجود در آن ها

 79

چند دانه گندم ، تخمه آفتابگردان ، موز نارگیل و دانه ها و چند گیاه دیگر

فر

 

ور

 

دین

سوم

12

جنگل برای کیست ؟

می خورد و خورده می شود – چیزی هدر نمی رود

- با هم زندگی می کنند

80 تا 83

تصاویری از جانداران مختلف ، فیلمی ازیک محیط زیست (عای الخصوص  جنگل ) کپک ، قارچ چتری – تصاویری از زیستگاه های مختلف موجودات  زنده (زندگی انگلی ، همزیستی مسالمت آمیز)

چهارم

12

طبیعت را حفظ کنیم-  وقتی شرایط تغییر می کند .

جمع آوری اطلاعات

84 تا 87

فیلم یاتصاویری از زیستگاه های موجودات زنده  که به علت تغییرات ایجاد  شده در آن ها ، زندگی موجودات زنده به خطر افتاده است

 

 

اردی

 

بهشت

اول

13

سالم بمانیم -از فردی به فرد دیگر – مبارزه با همه وجود

88 تا 90

در صورت امکان تصاویری از بخش های مختلف بستری بیماران در یک بیمارستان، مولاژ پوست -تصاویری از پوست سالم و خراشیده ( آسیب دیده )

دوم

13

وقتی میکروب ها پیروز می شوند- قدر دان سلامت خود باشید

91 تا 93

نمونه هایی از آنتی بیوتیک ها و واکسن

سوم

14

در صورت لزوم ارزشیابی از فصول 10 تا 13-گذشته تا آینده

94 و 95

گوشی های تلفن ثابت و همراه ، نامه ، کامپیوتر و...

چهارم

جبران عقب ماندگی ها یا ،مرور و ارزشیابی با توجه به شرایط کلاس و بانظر معلم محترم


 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

اسرارعلمی وضوونماز

گردآورندگان  :

حکیمه خاتون حیدری 

زهرا كمشي كمر


فلسفه وضو چیست؟

     بنده‌ای که آماده مناجات و راز و نیاز با اول قدرتمند جهان هستی می‌گردد، باید از هر لحاظ خود را مهیا سازد و با حالت مورد پسند و هیئتی نیکو در محضر او حاضر شود.بدون طهارت از پلیدی‌های ظاهری و باطنی نمی‌توان به دستگاه قدسی آن عزیز راه یافت.    وضو و طهارت مقدمه و کلید برای ورود به گلستان سر سبز نماز و مناجات است و در نتیجه آغازی برای ورود به بهشت .(الوضوء مفتاح الصلاة و الصلاة مفتاح الجنة)

امام هشتم علیه السلام درباره ی فلسفه و اسرار وضو می‌فرماید:


1- وضو ادب در برابر خداوند است تا بنده هنگام نماز وقتی در برابر او می‌ایستد پاک باشد.
2- همچنین از آلودگیها و پلیدیها پاکیزه شود.

3- بعلاوه (فایده) وضو ،از بین رفتن کسالت و طرد خواب آلودگی و ایجاد نشاط است

4- دل و روح را آماده ایستادن در برابر پروردگار می‌کند.

5- در وضو شستن صورت و مسح سر و پاها واجب است،زیرا این اعضا در نماز به کار گرفته می‌شود. (وسائل الشیعه ج 11 ، ص  257) .

 

 

علاوه بر این می‌ توان به فلسفه حکمت‌های زیر نیز اشاره کرد:

1-     وضو به معنای نظافت ، شستشو و پاکیزگی است.ما قسمت‌هایی از بدن را که معمولاً بیرون است پاکیزه می‌کنیم.

 

البته پاکیزه کردن را باید برای خدا و اطاعت از دستور او انجام داد.

 


آمادگی جسم و روان است وضو          مفتاح در باغ جنان است وضو


با آب حیات عشق دل را شوید              آیینه ی پاکی جهان است وضو

 

2-    شهید بهشتی (ره)درباره فلسفه وضو افزوده است:"وضو شستشو کردن و آنگاه به مسجد و محل نماز خرامیدن است.یک قدم به سمت پاکی معنوی برداشتن است.لذا ،اگر کسی همین حالا نیز به حمام رفته باشد،باید برای خدا وضو بگیرد تا یک قدم به خلوص و خدایی بودن نزدیکتر شده باشد."

(سرود یکتا پرستی ، ص 20)

3-    وضو به عنوان مقدمه نماز نه تنها موجب تطهیر جسم از آلودگیها می‌شود ،بلکه تطهیر روح را در بر می‌گیرد.

4-    با وضو مومن احساس می‌کند جسم و روحش از آلودگی گناهان و لغزشها پاک شده است.

5-    این احساس پاکی و طهارت جسمس و روحی ،انسان را برای ارتباط معنوی با خدا و ورود به حالت آرام سازی جسمی و روحی از نماز آماده می‌سازد.

اســرار عـلــمــی وضــو :

 

یا ایَّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِذا قُمتُم اِلَی الصَّلاةِ فَاغِسلُوا وُجوهَکُم وَ اَیدِیَکُم اِلَی المَرافَِقِ وَ امسَحُوا بِرُووُسِکُم وَ اُرجُِِلُکُم اِلَی الکَعبَینِ.

 

ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که به نماز می ایستید صورت و دست ها را تا آرنج بشویید و سر و پا ها را تا مفصل مسح کنید. ( المائده/6 )

 


    باز هم پیشرفت های شایان علمی ،از یکی دیگر از جنبه های اعجاز قرآن پرده برداشته و آن فلسفه ی وضو از نظر علم پزشکی است؛ اگر چه به طور قطع وضو در قوانین اسلامی نوعی عبادت محسوب می شود اما همانند بسیاری از دستورات اسلامی دیگر از قبیل روزه ، غسل ، نماز صبح و ... حاوی نکات طبی فراوانی است.

تعریف وضو:


    وضو به عنوان یک عبادت در دستو کار مسلمین قرار گرفته و عبارت است از :شستن صورت و دست ها و مسح سر و پا ها با شرایط خاص معنوی که باعث نورانیت فرد می شود.


حکمت های وضو از دیدگاه علم بهداشت :


بهداشت پوست


    از این نظر فایده ی وضو کاملاً روشن است چرا که شستن صورت و دست ها آن هم پنج بار یا حداقل سه بار در روز اثرات قابل توجه ای در نظافت بدن دارد نکته ی جالب این است که دسته ای از میکروب ها به نام ارگانیزم های بی هوازی روی پوست زندگی می کنند .این میکروب ها در محیط دارای اکسیژن رشد نمی کنند و حتی در بعضی موارد اکسیژن اثر درمانی در سرکوب آن ها دارد همان طور که می بینیم در وضو اندام ها ضمن تماس با آب در معرض اکسیژن هوا نیز قرار می گیرند و این کار مانع رشد میکروب های بی هوازی می شود.


بهداشت گوارشی :  


    یکی از راه های انتقال بیماری عفونی راه مدفوعی دهان است .به عبارت ساده تر همان طور که از نام آن پیداست عوامل عفونی و آلودگی ها پس از دفع مدفوع روی دست باقی می ماند و از طریق دهان وارد بدن می شود و ایجاد بیماری می کند .با وضو می توان از ابتلا به بسیاری از این بیماری ها جلوگیری کرد.


بهداشت اعصاب وروان:


    برای فهم بهتر اثر مستقیمی که وضو بر اعصاب انسان دارد لازم است ابتدا به شرحی پیرامون فیزیولوژی اعصاب بپردازیم.


نوروفیزیولوژی یا فیزیولوژی سیستم عصبی:


    یکی از جالب ترین شاخه های فیزیولوژی علم نوروفیزیولوژی است که در واقع به مطاله ی سیستم عصبی می پردازد سیستم عصبی میلیون ها خبر را از اندام های حسی دریافت و سپس تمام این اطلاعات را جمع میکند تا پاسخ بدن درمقابل آن را تعیین کند.اطلاعات بینایی،چشایی، شنوایی،لامسه وغیره  از راه های حسی وارد مغز می شود هر قسمتی از بدن پیام های خود را به قسمت خاص و مشخصی از قشر خاکستری مغز ارسال می کند.


    طبق کشفیات جدید در فیزیولوژی اعصاب ،تحریکات حسی میزان هوشیاری انسان را افزایش می دهد. و خواب آلودگی و کسالت و گیجی را از بین می برد از طرفی هر چه پیام های حسی بیشتری به مغز ارسال شود اثر هوشیاری کنندگی آن بالاتر می رود و به عبارت ساده تر هر چه سطح بیشتری از قشر حسی مغز(یعنی بخش وسیعتری از آدمک حسی تحریک شود)هوشیاری بیشتری به دست می آید و قدرت توجه و تمرکز انسان بیشتر می شود.


    بیشترین مناطقی که فضای حسی را به خود اختصاص داده اند ابتدا لب ها و بعد از آن صورت و انگشت شست و دست قرار دارد.


     بااین توضیحات روشن است که وقتی در جریان وضو داخل دهان،صورت، ساعد ها،کف دست ها و جلوی سر و روی پاهای انسان تحریک شود قسمت اعظم قشر حسی تحریک می شود ،یعنی در حالی فقط چیزی که حدود 20 درصد سطح بدن در وضو مرطوب شده است بیش از 80 درصد آدمک حسی تحریک می شود؛ به عبارت دیگر اگر انسان به جای وضو کل بدن خود را می شست (غسل می کرد) چیز زیادی بر تحریک ناشی از وضو افزوده نمی شد و این موضوع واقعاً یک معجزه است ؛ یعنی 20 درصد درمقابل 80 درصد!

 


این موضوع را می توان د حدیثی ازامام صادق(علیه السلام) به طور واضح دید؛ همان طور که می فرمایند :


" من ذکر بسم الله علی وضوئه فکانما اغسل "


هر کس ذکر خدا را به هنگام وضو بگوید مانند این است که غسل کرده باشد.

تمرکزوسلامتی یافتن :

     مستحب است قبل از وضو هفت مرتبه ذکر لا اله الا الله گفته شود. تکرار سبب تمرکز می شود.

وضو و معالجه بیماری ها:

     وضو سبب رفع بسیاری از بیماریها می شود. دلیلش اثر آب سردبر روی نقاط حساس بدن در قسمتهایی است که وضو می گیریم. جالب این است که در دین اسلام نقاط طب سوزنی مخصوصا در وضو رعایت شده است.برای مثال، آقایان باید آب را از پشت آرنج بریزند. ولی خانمها باید آب را از قسمت تای دست بریزند. چونکه نقاط طب سوزنی در آقایان و خانها در بعضی از نقاط فرق می کند.این را هم بدانید که با تحریک نقاط طب سوزنی بوسیله آب سرد وضو، خط سیر چهارده نصف النهار را تحریک می کنیم و باعث سرحالی، شادابی، تسکین دردها، نیروی جسمانی وروحی و معالجه بسیاری از بیماریها می گردد.و همچنین تمامی اعضاء داخلی بدن را تقویت می کند.از جمله: ریه ها، روده بزرگ، معده، قلب، کلیه ها، کبد و...

ایجاد نیرو و نشاط با وضو :

     در احادیث آمده که بعد از وضو، بدن را با چیزی خشک نکنیم وبگذاریم خودش خشک شود. دلیل آن اینست که بدن در برابر سرمائی که حس می کند، خود به خود درجه حرارت آن بالا می رود تا بدن را خشک کند، که همین تحریکات حرارتی باعث باز شدن منافذ زیرپوست می شودو اکسیژن بیشتری به بافتهای پوست و مقداری هم عضلات زیر پوست می رسد و باعث نیرو و نشاط می گردد.

 

 

پنجاه ثانيه بعد از آغاز نماز چه اتفاقي مي افتد؟

 

    « رامشاندرن » در تحقیقی که در مورد وضعیت بدن انسان هنگام نمازخواندن، با مجموعه‏ای از پژوهشگران آمریکایی انجام داد، به فعالیت بیشتر مغز انسان و آرامش روحی هنگام نماز آگاه شد.در این تحقیق علمی، مشخص شدن این وضعیت پس از 50 ثانیه از آغاز نماز آشکار می‏شود.


    در این تحقیق آمده است: میانگین ضربان قلب و احتمال لخته شدن خون به صورت مشترک در حین نماز بین20 الی 30 درصد کاهش می‏یابد و همچنین پوست بدن مقاومت بیشتری پیدا می‏کند.


    همچنین در عکس‏هایی که از مغز در هنگام نماز گرفته شده است، فعالیت مغز نمازگزار به صورت قابل توجهی در مقایسه با حالت‏های عادی افزایش پیدا می‏کند و نورون‏های عصبی به صورت نورانی در اشعه‏های دریافتی از مغز به نمایش در می‏آید.


    روزنامه "واشنگتن‏پست" در این رابطه نوشت: این تحقیقات علمی اسرار نهان مغز انسان را روشن می‏کند. روزنامه "ساینس" نیز در شماره گذشته خود با تقدیر از اینگونه تحقیقات بر رابطه قطعی دین و علم تاکید کرد. ذکر از   abna.ir


چرا سجده بر خاک؟

 

      این ها همه اوامر الهی هستند. کسی که به اوامر الهی در این دو روز دنیا تن می دهد ریز و درشت را با هم می پذیرد. البته تمام این اوامر حکمتی دارند که الزاماً همه ی آن ها مشخص نیست. شاید سجده بر خاک به معنای اوج ابراز خضوع و خشوع در برابر حق متعال باشد. اما ما به خاطر این تصویر زیبا نیست که برخاک سجده می کنیم. اوج خشوع و خضوع در برابر خداوند جایی است که امر او را بپذیریم.

    حکمت سجده بر خاک در بیان امام صادق علیه السلام چنین بیان شده است که:سجده بر خاک بی ارزش و نبات ، عالی ترین تجلیگاه تواضع و فروتنی انسان است در برابر سجده بر طلا و نقره و یا فرشهای قیمتی و البسه ارزشمند که هرگز در آن چنین تواضعی نیست .

سجده بر خاک راهکار دفع امواج الکترومغناطیسی برای شهروندان الکترونیکی :

    یکی از معضلات عصر الکترونیک و به تبع آن زندگی های الکترونیکی صدمات و لطمات ناشی از امواج تکنولوژیهای این عصر برای کاربران می باشد.تجهیزات صوتی و تصویری ، موبایل ، کامپیوتر و ......یک دانشمند غیر مسلمان (از اروپا) تحقیقاتی را مبتنی بر یافتن راهکاری برای خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب می رساند، انجام داده است. با گذاشتن پیشانی بیشتر از یک بار بر زمین، زمین امواج الکترومغناطیس مضر را تخلیه خواهد کرد! بنابراین سر را بر خاک بگذارید تا امواج الکتریکی مثبت تخلیه شود.
آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می کند بهتر است که پیشانی تان را بر خاک بگذارید.
و آنچه شگفت انگیزتر است اینکه بهترین راه که پیشانی تان را بر خاک بگذارید حالتی است که رو به مرکز زمین باشید چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیس بهتر تخلیه خواهد شد و بیشتر تعجب خواهید کرد وقتی بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده که مکه مرکز زمین است.بنابراین سجده در نماز بهترین راه برای تخلیه سیگنالهای مضر از بدن است .این همچنین کمال مطلوب برای نزدیکی به قادر مطلق است، او که جهان را اینگونه خلاق آفرید .
ما به خاک نمی افتیم تا امواج الکترومغناطیس تخلیه شود، بلکه برای اطاعت خدای قادر متعال سجده می کنیم! ما به فرمان خدا اعتقاد داریم که همیشه در آن معرفتی است! ایمان ما بخاطر آفریننده است! او همه چیز را می داند.
اما،از آنجا که دلیل علمی وجود دارد لازم است به مردم نشان داده شود تا هرآنچه مسلمانان انجام می دهند را ببینند؛ ( محسن غفوریان ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ).

بعد روایی اوقات نماز :

     پیامبر اکرم ص در پاسخ دانسمند یهودی که پرسیده بود : اي محمد ،‌ چرا خداوند نماز را در پنچ وقت از شبانه روز بر شما واجب کرد ؟ چرا کمتر يا بيشتر نيست ؟فرمودند: در هنگام ظهر تمام آنچه در زير عرش الهي قرار دارد ، خداوند را تسبيح مي گويند و به ستايش او مشغولند . به همين خاطر ،‌ خداوند در اين وقت مخصوص ،‌ نماز ظهر را بر من و بر امتم واجب کرد و فرمود : " نماز را از زوال آفتاب تا تاريکي شب به پا دار."

      اما وقت نماز عصر ، همزمان با ساعتي است که حضرت آدم (ع ) از ميوه درختي که از آن نهي شده بود ، خورد و خداوند او را از بهشت بيرون راند . خداوند ، ‌فرزندان آدم را به نماز عصر فرمان داد و بر امت من نيز آن را واجب کرد . اين نماز از محبوب ترين نمازها در پيشگاه حق است .

     درباره نماز مغرب نيز پيامبر فرمود كه خداوند توبه حضرت آدم را پس از گذشت ساليان دراز پذيرفت و آدم سه رکعت نماز به جاي آورد . خداوند نماز مغرب را بر امت من نيز واجب کرد ، چون مغرب ، ساعتي است که دعاها در آن به استجابت مي رسد .

     قرآن مي فرمايد : منزه است خداوند هنگامي كه شام مي کنيد و صبح مي كنيد . " ( سوره ‌روم آيه 17).
   

    سپس پيامبر (ص)‌ درباره نماز عشا فرمود : در قبر و در روز قيامت ، تاريکي هاي وحشتناکي است که با نور نماز عشا روشن مي شود . خداوند فرموده هيچ قدمي نيست که به سوي نماز عشا برداشته شود ، مگر آنکه خداوند بدن او ( نمازگزار ) را از آتش جهنم دور سازد .

      و اما، فلسفه نماز صبح اين است که هنگام طلوع آفتاب ، آفتاب پرستان به عبادت آن مي پرداختند . خداوند دستور داد پيش از سجده کافران ، مومنان به عبادت بايستند و نماز صبح را برپا دارند.


بعد علمی اوقات نماز :

    همانطور که می دانید بدن انسان دارای الکتریسیته می باشد و وقتی رو به قبله می ایستیم میدان بدن ما با کره زمین منطبق می شود و بهترین زمان هم همین اوقاتی است که نماز می خوانیم .

 

نام دیگر نماز صبح:


در ابتدا به برخی از آیاتی که در مورد نماز است اشاره می شود:

 

« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتا »

 

   وهنگامى كه نماز را به پايان رسانديد، خدا را ياد كنيد ايستاده، و نشسته، و در حالى كه به پهلو خوابيده‏ايد! و هر گاه آرامش يافتيد (و حالت ترس زايل گشت)، نماز را (به طور معمول) انجام دهيد، زيرا نماز، وظيفه ثابت و معيّنى براى مؤمنان است‏ ( سوره نساء،آیه103) .

 

« حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون‏»

   درانجام همه نمازها، (به خصوص) نماز وسطى [نماز ظهر] كوشا باشيد! و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخيزيد و اگر (به خاطر جنگ، يا خطر ديگرى) بترسيد، (نماز را) در حال پياده يا سواره انجام دهيد! اما هنگامى كه امنيت خود را بازيافتيد، خدا را ياد كنيد! [نماز را به صورت معمولى بخوانيد!] همان‏گونه كه خداوند، چيزهايى را كه نمى‏دانستيد، به شما تعليم داد. ( سوره بقره، آیه238-239).

 

    در اينكه: منظور از" صلوة وسطى"  نماز ميانه چيست؟

     مفسران، تفسيرهاى زيادى ذكر كرده‏اند.بعضى آن را نماز ظهر، و بعضى نماز عصر، و بعضى نماز مغرب و بعضى نماز عشا و بعضى نماز صبح و بعضى نماز جمعه، و بعضى نماز شب يا خصوص نماز وتر دانسته‏اند و براى هر يك از اين اقوال توجيهى ذكر شده، ولى با قرائن مختلفى كه در دست است روشن است كه منظور همان نماز ظهر است زيرا علاوه بر اينكه نماز ظهر در وسط روز انجام مى‏شود، و شان نزول آيه نيز گواهى مى‏دهد، و روايات متعددى كه از معصومين ع نقل شده بر آن تاكيد دارند. ( تفسیر نمونه، ج2،ص207 ) .

    کلمه «اوسط» در قرآن مجید به معنی افضل نیز آمده است:

« قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُون‏»

    يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود گفت: «آيا به شما نگفتم چرا تسبيح خدا نمى‏گوييد. تعبير به" اوسط" در آيه قبل به معنى كسى است كه در سرحد اعتدال از نظر عقل و خرد و دانش باشد( تفسير نمونه، ج‏24، ص400 ).

 

    دلیل با اهمیت تر و افضلیت نماز صبح بر سایر نمازها چیست؟

 

    در مورد اهمیت این نماز روایتی ذکر شده که هم فرشتگان مامور روز و هم فرشتگان شب شاهد آن هستند:

« تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار»


    رواياتى كه در تفسير اين آيه به ما رسيده مى‏گويد: مشهود ملائكه شب و روز است، زيرا در آغاز صبح فرشتگان شب كه مراقب بندگان خدايند جاى خود را به فرشتگان روز مى‏دهند، و چون نماز صبح در همان آغاز طلوع انجام مى‏گيرد هر دو گروه آن را مشاهده كرده و بر آن گواهى مى‏دهند.

 

 

أ  َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً:(اسرا/78)
قران الفجر هم مي تواند نام ديگري براي نماز صبح باشد.علامه طباطبايي مي گويد:


"
و قُرْآنَ الْفَجْرِ" عطف است بر كلمه" الصلاة" كه تقديرش چنين مى‏شود:" و اقم قرآن الفجر" كه مراد از آن نماز صبح است، و چون مشتمل بر قرائت قرآن است آن را قرآن صبح خوانده، چون روايات همه متفقند بر اينكه مراد از" قُرْآنَ الْفَجْرِ" همان نماز صبح است.

منظور از مشهود آن است که مورد شهود ( دیدن و شهادت دادن و درک کردن و ..) قرار میگیرد که در روایات آمده منظور از آن دیده شدن توسط هر دوی فرشتگان شب و روز است چون وقت نماز صبح هم در شب است هم در روز و هر دوی فرشتگان آن را میبینند و ثبت میکنند.

خواص طبی نماز

     ایستادن در حالت نماز باعث تقویت حالت تعادلی بدن شده و قسمت مرکزی مخچه که محل کنترل اعمال و حرکات ارادی است را تقویت می کند و این عمل باعث می شود فرد با صرف کمترین نیرو و انرژی به انجام صحیح حرکات بعدی بپردازد. نماز قسمت فوقانی بدن را پرورش داده و ستون مهره ها را تقویت کرده و آن را در حالت مستقیم نگاه می دارد.

    برخی از کارشناسان معتقدند نماز خواندن تنها غذای روح انسان نیست , بلکه جسم انسانها را نیز تقویت می کند و آنها را در مبارزه با مشکلات روزمره یاری می دهد . وقتی چشمها در حالت نماز ثابت می ماند جریان فکر هم خود به خود آرام شده و در نتیجه تمرکز فکر افزایش می یابد. ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصی مانند نزدیک بینی می شود و به لحاظ روانی این حالت باعث افزایش مقاومت عصبی فرد شده و بی خوابی و افکار نا آرام را از انسان دور می کندایستادن در حالت نماز باعث تقویت حالت تعادلی بدن شده و قسمت مرکزی مخچه که محل کنترل اعمال و حرکات ارادی است را تقویت می کند و این عمل باعث می شود فرد با صرف کمترین نیرو و انرژی به انجامصحیح حرکات بعدی بپردازد. نماز قسمت فوقانی بدن را پرورش داده و ستون مهره ها را تقویت کرده و آن را در حالت مستقیم نگاه می دارد. تقویت احشاء و ماهیچه های شکم، حفظ سلامت دستگاه گوارش و رفع یبوست مزمن سوء هاضمه و بی اشتهایی از دیگر خواص نماز خواندن و رکوع در نماز استکارشناسان می گویند در حالت رکوع ماهیچه های اطراف ستون مهره ها منبسط می شود که در متعادل و آرام کردن سمپاتیک موثر است. مدت زمان خواندن ذکر رکوع نیز باعث تقویت عضلات صورت و گردن ساق پا و رانها می شودو به این ترتیب به جریان خون در قسمتهای مختلف بدن سرعت می بخشدتنظیم متابولیسم بدن فراهم نمودن زمینه از بین رفتن اکثر بیماری ها از بدن , کمک به افزایش حالت استواری و استحکام مغز و بهبود ناراحتی های تناسلی و نارسایی های تخمدان از دیگر خواص رکوع در نماز است. سجده نیز ستون مهره های بدن را تقویت کرده و دردهای سیاتیک را آرام می کند. سجده علاوه بر از بین بردن یبوست و سوء هاضمه ,پرده دیافراگم را تقویت کرده و به دفع مواد زاید بدن به دلیل فشرده شدن منطقه شکمی کمک می کندسجده همچنین باعث افزایش جریان خون در سر شده که این امر با تغذیه این غدد باعث حفظ شادابی , زیبایی و طراوت پوست می شود. حالات سجده به واسطه باز شدن مهره ها از یکدیگر باعث کشیده شدن اعصابی که قسمتهای مختلف بدن را به مغز وصل می کند,شده و این اعصاب را در یک حالت تعادلی قرار می دهد که این امر برای سلامت انسان بسیار حائز اهمیت است. سجده باعث آسودگی و آرامش در فرد شده و عصبانیت را تسکین می دهد. استحکام بخشیدن و تقویت عضلات پاها و ران ها , کمک به نفخ معده و روده , بهبود فتق , از خواص نشستن بعد نماز است. روشن است که نماز فلسفی خاص خود را دارد که معراج مومن و مایه ی قرب به حق است و آن را باید فقط برای خداوند تعالی خواند و نه به انگزه فواید و آثاری از این دست, ولی آگاهی از این دست نظرات علمی نیز می تواند برای برخی مفید باشد.

 

تاثیر نماز صبح در جلوگیری از سکته قلبی:

    نتایج یک تحقیق جدید علمی نشان می‌دهد ادای بوقت نماز صبح ، بهترین راه برای پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی و تصلب شرائین است.

    شماری از متخصصان انجمن پزشکان قلب اردن با اعلام نتایج این تحقیق افزودند: ادای بوقت نماز صبح به درمان بیماری های قلبی و تصلب شرائین کمک می کند. گرفتگی عضله قلب باعث سکته قلبی و تصلب شرائین نیز عامل سکته مغزی است.

    نتایج این تحقیق که در امان منتشر شد نشان می‌دهد انسانی زمانی که مدت زمان طولانی می‌خوابدتپش قلبش به میزان زیادی کاهش می یابد و به پنجاه تپش در دقیقه می‌رسد.زمانی که تپش قلب کاهش می یابد گردش خون نیز در عروق و رگها به شدت کند می شود و همین موضوع به رسوب املاح و چربیها در دیواره های عروق و رگها به خصوص در عروق قلب منجر می شود و به انسداد آن می انجامد. تحقیقات علمی و پزشکی نشان می‌دهد گرفتگی قلب از خطرناکترین بیماریهاست و عامل اصلی بیماری تصلب شرائین و انسداد شاهرگ نیز خواب طولانی مدتی در طول شبانه روز است . تحقیقات علمی مرکز ملی مطالعات مصر نیز نشان داده است نماز صبح در اول وقت به فعالسازی سلولهای بدن انسان منجر می شود و و نمی گذارد انقسام سلولی به وجود اید . انقسام سلولی به بیماریهای سرطانی منجر می شود .نماز بموقع صبح همچنین به جلوگیری از سکته های قلبی کمک می کند و فعالیت هرمونهای بدن و گردش خون را تنظیم می کند .

منابع :

       1.  کانون فرهنگی قرآنی نورالهدی

http://www.nooralhoda.ir/post/25

    2.  کریمی یزدی،  سيده منصوره ذكري ، عليرضا كوهپايي ، اسرار علمي وضو از ديدگاه بهداشتي و پزشكي ، مرکز تحقیقات طب و دین و اخلاق پزشکی

 

http://crsm.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=133&pageid=6520

 

 

 

منبع:((مرکز تحقیقات طب دین واخلاق پزشکی استان قم))

 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

تصاویری از مانور زلزله دانش آموزان مجتمع نبوتمانور زلزله.pdf (13.365 MB) مانور زلزله.pdf (13.365 MB) 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

تصاویری از جشن دهه فجر دانش آموزان مجتمع نبوت

دهه'>http://parsaspace.com/files/2396454884/?c=1171">دهه فجر.pdf (90.457 MB)

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

عکسهایی از  دهه محرم مجتمع آموزشی نبوت


دهه محرم سال تحصيلي 90.pdf (53.257 MB)


[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

عکسهایی از  انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی نبوت


انتخابات شوراي دانش آموزي.pdf (4.236 MB)


[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

عکسهایی از  جشن قرآن پایه اول مجتمع آموزشی نبوت


جشن قرآن.pdf (2.595 MB)


[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

عکسهایی از  روز باز گشایی مدارس مجتمع آموزشی نبوت


بازگشايي مدارس سال تحصيلي 91-90.pdf (4 MB)


[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

آیین‌نامه اجرایی مدارس مقدمه اهمیت ونقش آموزش وپرورش در

 بهسازی و توسعه‌ی زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و

 اولیا دانش‌آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه‌ساز

 پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان می‌باشد.

تحقق اهداف متعالی آموزش وپرورش و لزوم توجه به روحیات و ویژگی‌های نسل

جوان، تفاوت‌های ناشی از شرایط جغرافیایی ومحیطی ومحدودیت منابع و امکانات،

 ایجاب می‌کند که اداره‌ی امور مدارس مبتنی بر افزایش قدرت تصمیم‌گیری، استقلال‌نسبي  ، انعطاف‌پذیری و روش‌های غیرمتمرکز و مشارکت جویانه باشد تا بتواند

فضای عمومی مدرسه را پویا، پرنشاط و فعال نموده و توان‌مندی‌ها و خلاقیت‌های مدیران، معلمان و دانش‌آموزان را به‌خوبی شکوفا و متجلی سازد. بدین جهت لازم دیده شد

آیین‌نامه‌ی اجرایی مدارس با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای اساسی

 آموزش وپرورش از جمله تمرکززدایی، مدرسه‌ محوری وتوسعه‌ی

مشارکت همه بعدی تنظیم گردد و با تفویض اختیارات لازم به مدارس، زمینه‌ی

مناسب‌تری برای تحقق اهداف تعلیم وتربیت فراهم شود.

فصل اول :

 كليات ماده 1-

مدرسه از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و‌آموزشي  و اصلی‌ترین رکن تعلیم وتبیت

است که به منظور تربیت صحیح دانش‌آموزان در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی،

اجتماعی وکشف استعدادها و هدایت و رشد متوازن روحی ومعنوی و جسمانی آنان براساس

اهداف مصوب دوره‌های تحصیلی، برابر ضوابط ودستورالعمل‌های وزارت آموزش‌

وپرورش تأسیس و اداره می‌شود.

 ماده 2-

 مدرسه با همکاری کلیه‌ی کارکنان و با مشارکت دانش‌آموزان و اولیای آنها زیر نظر مدرسه اداره

 می‌شود. تعداد کارکنان مدرسه و شرح وظایف هریک از آنان توسط وزارت آموزش وپرورش

 ابلاغ می‌شود.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

عنوان پست: آموزگار

شرح وظايف

شاغل اين پست زير نظر مدير مدرسه به شرح زير انجام وظيفه مي نمايد.

1)    كوشش و اهتمام در به وجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده در كلاس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي به طوري كه زمينه­ی شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

2)    كوشش در ايجاد روحيه­ی نظم و تربيت و دقت و همكاري و تعاون در دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقيقي و تفحص.

3)    اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي مصوب (تدريس به موقع كليه­ی مواد برنامه طبق جدول ساعت كار هفتگي و با زمان بندي سالانه و اهتمام در بهبود كيفيت آموزشي از طريق بكار گرفتن شيوه ها و روش هاي جديدي تدريس با استفاده از وسايل كمك آموزشي و تهيه طرح درس)

4)    فراهم كردن موجبات ارزشيابي به موقع از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و تجزيه و تحليلي نتايج آنان و شناسائي علل پيشرفت يا عدم پيشرفت تحصيلي و سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف يادگيري دانش آموزان.

5)    انجام ارزشيابي هاي تشخيصي، تدريجي و پاياني برابر آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط.

6)   دقت در برگزاري امتحانات شفاهي و عملي دانش آموزان.

7)   تصحيح دقيق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلي يا نهائي برحسب مورد برابر دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش.

8)   رسيدگي مستمر به تكاليف دانش آموزان و سعي در حسن خط و بهبود كار آنان.

9)   تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شركت در شوراهاي آموزشي و پرورشي مدرسه و گردهمائي ها و دوره هاي كارآموزي و ارائه پيشنهادهاي لازم.

10)   شركت فعالانه در گروه هاي آموزشي مربوط و تبادل نظر با ساير كاركنان در اجراي بهتر برنامه هاي درسي و ارائه پيشنهادهاي لازم.

11)   پيشنهادهاي لازم در مورد برنامه هاي درسي پرورشي، روش ها و وسايل و اجراي مصوبات شوراها در حدود مقررات مربوط.

12)   همكاري و تبادل نظر با اولياء دانش آموزان در موارد لازم بمنظور آگاهي از وضعي رفتار و تحصيلات دانش آموزان و راهنمائي خانواده ها براي چاره جوئي دشوراي ها و مسائل تحصيلي دانش آموزان با اطلاع مدير مدرسه.

13)     رسيدگي مرتب به كيفيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ثبت نمرات آنان براساس مفاد آئين نامه امتحانات انجام آزمايشها و كارهاي علمي لازم با توجه به محتواي كتب درسي مربوط.

14)     ثبت خلاصه اي از آزمايش هاي انجام شده و نتايج آن توسط دانش آموزان يا معلم در دفتر مربوط.

15)     دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذكر مطالب لازم به آنان در اين زمينه.

16)     شركت فعال در جلسات شوراي معلمان و اظهار نظر و ارائه­ی پيشنهادهاي لازم.

17)     توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان و توجه لازم موردي به دانش آموزاني كه در يادگيري نارسائيهاي دارند و يا ديرآموز هستند.

18)    سعي در شناسائي ناهنجاري هاي رفتاري و نارسائي هاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و همكاري با مدير و ديگر مسئولين و اولياء در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان.

19)     همكاري با مدير و معاون و ساير معلمان مدرسه در اجراي ضوابط و مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه ها.

20)     همكاري و مساعدت لازم با مسئولين و حضور به موقع در مدرسه در جريان برگزاري امتحانات.

21)     رسيدگي مرتب به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارش هاي لازم به اولياء مدرسه.

22)     ورود به كلاس قبل از دانش آموزان و خروج از كلاس بعد از آنان و عنداللزوم همكاري با معاونت مدرسه براي مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفريح.

23)    حضور در جلسات برگزاري امتحانات داخلي و نهائي به عنوان مراقبت با ناظر، يا مسئول حوزه يا برحسب مسئوليتي كه طبق دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش به وي محول مي گردد .

24)    همكاري در تشكيل و تنظيم پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان.

25)    انتقال و ثبت نمرات امتحاني در ليست معلم و كنترل آن و تحويل بموقع به مدير مدرسه پس از امضاء.

26)  انجام ساير امور ارجاعي مربوط.

 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

عنوان پست : معاون آموزگار

كليه كارها و اقداماتي كه در محيط مدرسه انجام مي پذيرد زير نظر مدير آموزگار مدرسه خواهد بود و مدير آموزگار مدرسه از نظر حسن اجراي امور پرورشي، آموزشي و اداري در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان مسئوليت تام دارد و وظايف او بشرح زير است :

ـ اجراي مراسم صبحگاهي و برگزاري نماز جماعت.

ـ نظارت دقيق بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامي دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه بر اساس موازين و دستورالعملهاي مربوط .

ـ تنظيم برنامه كار هفتگي كلاس ها براساس برنامه مصوب و توجه به نحوه تنظيم كلاس هاي چند پايه.

ـ حضور به موقع در كلاس درس و استفاده مطلوب از اوقات دانش آموزان و اشتغال به تدريس موظف هفتگي طبق برنامه و بر اساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش.

ـ تدريس به تمام يا گروهي از دانش آموزان اعم از اينكه در يك سطح يا در سطوح مختلف تحصيلي باشند.

ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعايت موازين اسلامي از سوي كاركنان دانش آموزان در مدرسه و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبي و اخلاقي و ترغيب آنان در اين زمينه.

ـ اقدام به ايجاد محيطي كاملا مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان به خدا و تقوي و پيشگيري از نفوذ آفات فكري و اخلاقي.

ـ تعيين تمرين هاي مناسب و مراقبت در انجام آن با توجه به كتاب روش تدريس.

ـ سعي در شناخت دانش آموزان كم بضاعت و ايجاد زمينه كمك به حفظ شئون و شخصيت آنان.

ـ جلب همكاري و مشاركت مردمي در امر آموزش و پرورش.

ـ اقدام به تشكيل شوراها و گروه هاي پرورشي، آموزشي، انجمن اولياء و مربيان و اعمال نظارت مستقيم بر امور اين گروه ها.

ـ تقويت روحيه ي همكاري تعاون و اعتماد به نفس در دانش آموزان از طريق اجراي مباحثه گروهي و بهره مندي از مشاركت آنان.

ـ سعي و تلاش در جهت شناسائي وضعيت اخلاقي، رفتاري و عاطفي دانش آموزان و كوشش در رفع نارسائي هاي احتمالي آن ها.

ـ استفاده از نظر معلم راهنما در مورد برنامه هاي درسي و پرورشي، روش ها و بكارگيري وسايل كمك آموزشي.

ـ نظارت و اجراي ارزشيابي تشخيصي، تدريجي و پاياني با رعايت مفاد آئين نامه امتحانات.

ـ كوشش در انجام فعاليت هاي تربيتي و اجتماعي دانش آموزان از طريق تشكيل گروه ها و انجمن هاي دانش آموزي با رعايت مقررات.

ـ حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از شروع كار مدرسه و عدم خروج از آن ماداميكه تمام دانش آموزان و كاركنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروري و استثنائي.

ـ ثبت نام به موقع دانش آموزان بر اساس آئين نامه هاي ابلاغ نشده و تشكيل و نگهداري پرونده آنان.

ـ دريافت به موقع كتب درسي از اداره مربوط و توزيع آن بين دانش آموزان و انجام ساير امور مربوط به آن.

ـ انجام امور مالي طبق مقررات و مجوزهاي مربوط.

ـ تهيه و تنظيم دفتر امتحانات، دفتر آمار، ليست مشخصات دانش آموزان و نتايج امتحانات و كارنامه هاي تحصيلي و ارسال به موقع گزارش هاي لازم به اداره آموزش و پورش و تاييد مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنها و مراقبت در حفظ و نگهداري سوابق و اسناد بر اساس مقررات و دستورالعملهاي مربوط.

ـ تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي هاي بعمل آمده از دانش آموزان و شناسائي علل پيشرفت يا عدم پيشرفت تحصيلي و سعي در تقويت نقاط و قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف يادگيري دانش آموزان.

ـ بررسي وضعيت ساختمان و ساير تجهيزات مدرسه و اقدام به رفع نواقص موجود از طريق گزارش به مجتمع و مدیریت اموزش و پرورش.

ـ مراقبت در حفظ و نگهداري ساختمان يا چادر مدرسه و حفظ اموال و وسايل و تجهيزات آن با همكاري و هماهنگي شوراي اسلامي روستا.

ـ رسيدگي مرتب به حضور و غياب دانش اموزان با همكاري ساير معلمين.

ـ رسيدگي مرتب يه حضور و غياب كاركنان و اعلام گزارش به مدیریت آموزش و پرورش.

ـ همكاري با واحد امور اداری و آموزش در زمينه ارزشيابي از كاركنان.

ـ مراقبت كامل در تامين شرايط مطلوب بهداشتي و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پيشگيري از سوانح و رساندن كمكهاي اوليه لازم براي افراد سانحه ديده و مطلع ساختن هرچه سريعتر اولياء دانش آموزان و مدیریت آموزش و پرورش از جريان امر در هر مورد كه اتفاقات غير منتظره در مدرسه وقوع يابد.

ـ ابلاغ مفاد آئين نامه ها و دستورالعمل ها، بخشنامه هاي صادره از سوي مراجع ذيربط به كاركنان مدرسه و كوشش جهت اجراي كامل آنها.

ـ نظارت بر تصحيح اوراق امتحاني و كنترل در تطبيق نمرات اوراق ليست هاي امتحاني و اعلام نتيجه به دانش آموزان.

ـ شركت فعال در دوره هاي كار اموزي و گردهمائي ها، جلسات پرورشي، آموزشي و اداري كه از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي مربوط تشكيل مي شود و كوشش در بهره گيري از نتايج بررسي ها براي بهبود امور آموزشي و پرورشي و اداري مدرسه از طريق مسائل مربوط در شوراهاي معلمان و مربيان.

ـ استفاده از وسايل كمك آموزشي و ثبت فعاليت هاي انجام شده در دفاتر ذيربط.

ـ انجام اقدامات لازم به منظور معرفي دانش آموزان پايه ی پنجم به امتحانات منطقه ای و ارسال اطلاعات آنها به سیستم منطقه.

تــــــــذكر :

مدير آموزگاران به هنگام تغيير سمت موظف هستند فهرست اسناد و مدارك دفاتر امتحانات و آمار اموال انديكاتور بازرسي و همچنين صورت اموال و وسايل مدرسه در سه نسخه برابر مقررات تنظيم و پس از تاييد مدير آموزگار جديد و يا فردي كه از سوي اداره تعيين شده است يك نسخه را به مدیریت آموزش و پرورش محل ارسال و نسخه دوم را در مدرسه بايگاني و نسخه سوم را به عنوان رسيد نقل و انتقال براي خود نگهدارد.

ـ انجام ساير امور مربوط عنداللزوم.

 

 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

 

شرح وظایف معاون اجرایی مجتمع آموزشی و پرورشی

 

1) همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین مجتمع (آموزشی، پرورشی، فنی و...) مربوط در فراهم سازی زمینه­ی لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آن ها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مجتمع.

2) ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان مدارس مجتمع متناسب با تفاوت های فردی آن ها.

3) همکاری در برنامه ریزی سالانه آموزشی مجتمع با رعایت ضوابط و از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان و دانش آموزان.

4) همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدارس مجتمع برای ایفای نقش تربیتی.

5) همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات.

6) همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آن ها بر اساس ضوابط، همچنین شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر مجتمع به منظور تقدیر و تشکر.

7) همکاری در برنامه ریزی، نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدارس مجتمع نظیر مراسم آغازین، مناسبت ها، ایام ا...، نماز جماعت، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی.

8) توسعه­ی مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط، گردهمایی ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مجتمع مطابق ضوابط و مقررات.

9) همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه­ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر مجتمع.

10) تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان.

11) مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدارس مجتمع و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آن ها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان.

12) همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط (گروه های آموزشی و شورای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، شورای معلمان و شورای دانش آموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء و نیز نگهداری سوابق و صورتجلسات مربوط.

13) همکاری با مدیر مجتمع در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدارس مجتمع و حفظ و نگهداری اموال، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی.

14) برنامه ریزی، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مجتمع آموزشی و پرورشی مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

15) اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و ... ارجاعی از سوی مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی در چارچوب وظایف محوله.

16) تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدارس مجتمع آموزشی و پرورشی با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر.

17) بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های مدارس مجتمع.

18) تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان مدارس مجتمع برابر مقررات و در زمان مقرر.

19) تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

20) پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین، دانش آموزان، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات.

21) انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب، دانش آموزی و ...)

22) انجام بازدیدهای دوره ای از مدارس تحت پوشش مجتمع و انجام وظایف مربوط.

23) انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.

 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

شرح وظایف معاون پرورشی مجتمع آموزشی و پرورشی

1- همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین مجتمع آموزشی و پرورشی مربوط در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ، دانش اموزان و اولیای انها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مجتمع .

2-حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط و انجام امور پرورشی و تربیت بدنی مدرسه که نیازمند پیگیری باشد .   

3- تهیه برنامه  سالانه پرورشی و تربیت بدنی مدارس مجتمع از طریق مشارکت شوراها و انجمن های رسمی مدرسه ، کارکنان ، اولیاء و دانش آموزان و ارائه به مدیر مجتمع جهت تصویب در شورای مدرسه و اطلاع رسانی به موقع به مدارس تحت پوشش ، کارکنان ، دانش آموزان و اولیا آنها.

4- توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های آموزشی و پرورشی ، گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مطابق ضوابط و مقررات

5- تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی مجتمع و مدارس تحت پوشش با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر مجتمع

 6- همکاری جهت برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی

7- همکاری در مراقبت بر نحوه رفتار و کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه انضباطی مصوب

8- فعال نگه داشتن برنامه های پرورشی و تربیت بدنی به ویژه در صورت عدم حضور کارکنان پرورشی و تربیت بدنی مجتمع

9- نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدارس مجتمع و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها درحوزه پرورشی و تربیت بدنی بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر مجتمع به منظور تقدیر و تشویق آنها

10- انجام مسئولیت های مدیر در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی مجتمع در غیاب وی و بر اساس اختیارات تفویض شده

11- برنامه ریزی به منظور برگزاری شوراها و جلسات پرورشی و تربیت بدنی و سایر جلسات مربوط به وظایف شغلی

 12- جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدارس تحت پوشش مجتمع برای ایفای نقش پرورشی آنان

 13- جلب مشارکت فعال دانش آموزان و ایجاد ارتباط موثر و صمیمی با آنها به ویژه از طریق تشکل های دانش آموزی به منظور شرکت در فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی

14- همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروههای آموزشی و شورای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش اموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء

15- نظارت بر اجرا و ارزشیابی برنامه و فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی مدارس تحت پوشش مجتمع

16- اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ، دستورالعمل ها  ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها  و ... ارجاعی از سوی مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی در چارچوب وظایف محوله

 17- تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدارس مجتمع آموزشی و پرورشی با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر مجتمع

 18- بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های مدارس مجتمع

19- برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت و تعامل موثر با والدین با همکاری انجمن اولیاء و مربیان 

20- نظارت و پیگیری بر امور راهنمایی و مشاوره با همکاری معاونین مربوطه 

 21-برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت ها و امور مربوط به فضاهای پرورشی و تربیت بدنی ( نمازخانه ، کتابخانه ، واحد  سمعی و بصری و ... ) مدارس مجتمع و توسعه و تجهیز آنها.

22- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدارس تحت پوشش مجتمع نظیر مراسم آغازین ، مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت ، فعالیت های گروهی و مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی با همکاری تشکل های دانش آموزی 

23- انجام بازدیدهای دوره ای از مدارس تحت پوشش مجتمع و ارائه گزارش مکتوب به مدیر مجتمع

  24- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

وظایف و اختیارات مدیران در مجتمع های آموزشی و پرورشی

1- فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره های تحصیلی مربوط با همکاری و مشارکت معاونین مدارس،کارکنان وبا بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مجتمع و مدارس تحت  پوشش .

2- ایجاد محیطی آموزنده وپرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب بادوره های تحصیلی و تفاوت های فردی آنها .

3- تدوین برنامه جامع سالانه مجتمع ونظارت بربرنامه ریزی سالانه مدارس تحت پوشش آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق جلب مشارکت اولیاء ،کارکنان و دانش آموزان .

4- نظارت برتهیه وتنظیم برنامه های هفتگی مدارس تحت پوشش براساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره های تحصیلی مربوط با همکاری سایر کارکنان و نیز نظارت بر سازماندهی نیروهای انسانی مدارس براساس ضوابط و متناسب با برنامه ها .

5- برنامه ریزی به منظور تقویت رفتارهای پژوهش مدار در دانش آموزان مستعد با همکاری معلمان وسایر کارکنان و همچنین تعامل با پژوهش سراها و مراکز علمی با همکاری روسای دوره های تحصیلی مربوط .

6- نظارت بر حسن اجرای صحیح و به موقع برنامه ها وفعالیت های آموزشی وپرورشی براساس ضوابط ومقررات.

7- نظارت بربرنامه ریزی و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مجتمع و مدارس تحت پوشش آن نظیر مراسم آغازین، مناسبت ها، ایام ا...، نماز جماعت، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی – هنری و  ورزشی، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی.

8- برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معاونان، معلمان و سایر کارکنان مجتمع برای ایفای نقش تربیتی .

9- نظارت بر نحوه رفتار، کردار و حضور و غیاب دانش آموزان بر اساس آیین نامه های انضباطی مصوب توسط مدارس تحت پوشش.

10-  نظارت برشیوه های شناسایی و فراهم سازی شرایط مناسب برای دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی، ناهنجاریهای رفتاری - ا خلاقی، نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی می باشند، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مراجع ذی ربط.

11-  برنامه ریزی جهت ایجاد تعامل بین معاونان، کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها به منظور توسعه ی مهارت های زندگی مبتنی بر اخلاق و رفتاراسلامی.

12-  برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در مجتمع و مدارس تحت پوشش آن پیرامون امور اداری، آموزشی، پرورشی و... و نظارت بر امور محوله.

13-  نظارت بر حضور فعال معاونان مجتمع در مدارس مربوط قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه هاو فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است وخارج شدن از مجتمع پس از اطمینان از خروج تمامی دانش آموزان مطابق با ضوابط.

14-  نظارت بر آماده سازی فضا و تجهیزات واحدهای آموزشی مجتمع قبل از آغاز سال تحصیلی و برنامه ریزی و نظارت در تجهیز و توسعه ی آنها و نظارت برحفظ و نگهداری اموال، فضاها، تجهیزات آموزشی و پرورشی.

15-  ابلاغ و تبیین شرح وظایف محوله از سوی وزارت متبوع به کلیه ی کارکنان واحدهای آموزشی مجتمع و مدارس تحت پوشش و نظارت بر اجرای صحیح آنها.

16-  تقسیم وظایف بین معاونین واحد های تحت پوشش مجتمع،معاونان و سایر کارکنان مجتمع.

17-  تأمین شرایط مناسب بهداشتی (عمومی، فردی و محیطی) و ایمنی دانش آموزان و کار کنان واحدهای آموزشی و اقدام در جهت پیشگیری ازبیماریها، سوانح و حوادث احتمالی و مقابله با آنها و نیز نظارت بر تغذیه­ی میان وعده­ی دانش آموزان.

18-  برنامه ریزی جهت بازدیدهای مستمر از مدارس تحت پوشش مجتمع و نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان آنها و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط وهمچنین شناسایی کارکنان کوشا، فعال و شایسته با همکاری معاونین هر دوره به منظور تقدیر و تشویق آنها.

19-  برنامه ریزی جهت تشکیل و غنا بخشیدن به جلسات مرتبط(گروه های آموزشی، شورای مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، شوراهای معلمان و دانش آموزی ) و حضور فعال شرکت کنندگان ونیز نظارت بر اجرای مصوبات و چگونگی ثبت و نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط.

20-  برنامه ریزی و نظارت برثبت نام وسازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط توسط وی ، معاون و یا معاون آموزگار هر یک از مدارس تحت پوشش.

21-  برنامه ریزی به منظور استفاده ی بهینه از منابع مالی و نیروهای انسانی مربوط وت قویت آنها با بهره گیری از مشارکت های مردمی و کمک های خیرین.

22-  همکاری و تعامل موثر و مشارکت با سایر ادارات، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و... با هماهنگی آموزش و پرورش مربوط.

23-  برنامه ریزی جهت توسعه مهارت های حرفه ای خود و سایر کار کنان و شرکت در دوره های مربوط، گردهمایی ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط که از طرف آموزش و پرورش ابلاغ شده وتسهیل در جهت شرکت کلیه ی کار کنان مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق ضوابط و مقررات.

24-  انجام و نظارت برحضور و غیاب کار کنان و انجام وظایف اداری، آموزشی و پرورشی در غیاب آنها با همکاری سایر کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکل.

25-  انجام و نظارت بر تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مجتمع و مدارک پرسنلی کار کنان برابر مقررات و در زمان مقرر جهت انسداد آنها.

26-  برنامه ریزی و نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات با همکاری شوراهای مدارس و استخراج نتایج آنها و نیز نظارت بر اطلاع رسانی به موقع و مناسب به اولیا و دانش آموزان.

27-  نظارت برثبت و نگهداری اسناد مربوط و مدارک تحصیلی دانش آموزان و نیز امحاء اوراق امتحانی و سایر مدارک مطابق با ضوابط و مقررات توسط عوامل مربوط.

28-  انجام و نظارت براجرای صحیح و به موقع کلیه ی بخشنامه ها، دستور العمل ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و ... صادره از سوی مراجع ذیصلاح .

29-  نظارت بر تهیه و تنظیم گزارشهای لازم در خصوص فعالیت های مجتمع با همکاری و مشارکت عوامل مربوط

30-  برنامه ریزی و نظارت بر تهیه، بررسی و توزیع کتب، نشریات و رسانه های دیداری و شنیداری مرتبط بافعالیت های آموزشی و پرورشی.

31- بهره گیری از فن آوری اطلاعات وارتباطات درفعالیت های مدرسه ای مجتمع و ایجاد امکان توسعه بهره برداری موثر از آن در بین کار کنان و دانش آموزان.

32-  تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مجتمع در صورت تغییر سمت به مسئول جدید طبق مقررات.

33-  بهره گیری از ساز و کارهای مناسب جهت پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین، دانش  آموزان، کارکنان و سایر مراجعین به واحد های آموزشی، برابر ضوابط و مقررات.

34-  آشنا نمودن کار کنان شاغل در مجتمع و مدارس تحت پوشش به وظایف، آیین نامه ها و دستور العمل های آموزشی، پرورشی، اداری و مالی مربوط .

35-  فراهم سازی الگوهای روش تدریس، فنون کلاس داری، طراحی و برنامه ریزی درسی، آموزشی و پرورشی، ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیری، روش تهیه طرح درس روزانه و ارائه­ی خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به  معاون آموزگاران و معلمین کم سابقه و نیازمند راهنمایی و کمک

 

36-  برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات مدارس تحت پوشش (مانند لوازم سمعی و بصری، رایانه، کارگاه و  آزمایشگاه و...) بصورت یک پارچه به منظور استفاده­ی بهینه از امکانات.

 

 

[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]

بسمه تعالی

  شمای کلی برنامه سالانه مجتمع نبوت برنامه محتوا عنوان برنامه ایجاد انگیزه در دانش آموزان و علاقه مند کردن آنها به تحصیل وضعیت موجود و ضرورت اجرای برنامه تقویت بنیه ی علمی وجلوگیری ازافت  تحصیلی.


  اهداف کیفی

  1-ایجاد مدارسی با فضای شاداب و جذاب برای دانش آموزان و آموزگاران

 2- نظر سنجی و تبادل اطلاعات با اولیای محترم

    3-- تلاش برای پیشرفت دانش آموزان در زمینه های علمی, فرهنگی, هنری, اجتماعی, ورزشی و...

  4-  ایجاد انگیزه در دانش آموزان به وسیله ابزارهای مشوق مثل جایزه و...


  اهداف کمی


  1-تهیه کلیه احتیاجات رفاهی در مدارس د ر صورت امکان

 2-تهیه جایزه و تقدیر از دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سال تحصیلی

 3- شاداب و سا لم سازی محیط مدارس و رسیدگی به فضای سبز مدارس

   4- رفع نواقص موجود در کلاسها وتهیه وسایل کمک آموزشی مناسب

    5- توجه به امکانات ورزشی


   شرح اجمالی فرایند وشرح عملیاتی برنامه  


  1-دادن مسئولیت به دانش آموزان وافزایش حس مسئولیت پذیری آنها  

  2- مشارکت فعال دانش آموزان د ر امورات مدارس و مشخص نمودن وظایف هر یک از آنها

  3- تهیه کارنامه درسی وارائه آن به والدین  

  4- تعمیر سرویسهای بهداشتی وتلاش برای پاکیزه نگه داشتن محیط مدارس  

5- توجه به ورزش مدارس با تهیه امکانات و وسایل ورزشی  

6- اجرای به موقع مراسم صبحگاه ونرمش صبحگاهی  

 7-برگزاری نماز جماعت در کلیه ی مدارس

   8- راه اندازی وبلاک مجتمع 


   تامین هزینه ها از محل سرانه مجتمع و کمکهای مردمی محدوده زمانی در طول سال تحصیلی تجهیزات و امکانات در حد امکان وسایل مورد نیاز از محل مدیریت آموزش و پرورش وسپس سرانه مجتمع تهیه گردد مسئول و مجری برنامه مدیرومعاونین وآموزگاران ارزیابی عوامل موفقیت ویاعدم موفقیت طرح شناسایی شودوعوامل تا ثیر گذار بر علاقه مند شدن دانش آموزان شناسا یی و بررسی گردد .

 

عنوان برنامه ها بر مبنای برنامه ریزی استراتژیک  


1.   ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموزان به منظور پیشرفت درامر تحصیل.

  2.   برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف آموزش پرورش به منظور جهت دهی به رشد همه جانبه و گسترش  فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان.

  3.   نظارت و توجه دقیق به امر تربیت دانش آموزان در ابعاد مختلف اخلاقی, اجتماعی, روحی, روانی و تقویت انگیزش تحصیلی و خود باوری در آنان.

 4.   ایجا انگیزه و آماده سازی بستر مناسب جهت استفاده ی دبیران از شیوه های فعال تدریس و فعالیت های نوین یاد دهی, یادگیری و اجرای طرح همیار دانش آموز.

 5.   بررسی راهکارها یی در خصوص کاهش هزینه های مدرسه و استفاده ی بهینه از اعتبارات و پرهیز از هزینه های غیر کار شنا سانه ورعایت اعتدال در هزینه های مدارس.

  6.   بررسی راههای بهبود روابط دبیران ومسئولین مدرسه با دانش آموزان و اولیا وبررسی میزان رضایت مندی اولیا و دانش آموزان از پرسنل مدرسه.

  

  (اهمیت و ضرورت اجرای برنامه استراتژیک) رسیدن به هدف مستلزم داشتن برنامه با اهداف مشخص و اجرای دقیق برنامه است.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ فرشته احمدی ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

هستیم وبودنمان رسم دنیا نیست.معرفت خداست!
میرویم ورفتنمان نیستی وفنا نیست.پجاودانه شدن است!
پس اگر بودیم به رسم معرفت هستیم.
واگر رفتیم وخاطره شدیم به رسم جاودانه ها خط خورده ایم تا دوباره از سطری دیگر آغاز شویم!

اینجانب فرشته احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تصمیم گرفتم باطراحی این وبلاگ در زمینه های مدیریتی و آموزشی با ارائه تجربیات خود ،گامی هر چند ناچیز بردارم .باشد که با بیان نظریات خود در این زمینه بنده را
از راهنمایی خود دریغ نفرماییدامکانات وب